+46 (0) 703 49 38 05                                        mats@leosolutions.se                                        252 34 Helsingborg

Leo Solutions - Tjänster


Kvalitetsprojektledning

Utifrån en nuläges- och riskanalys ser vi över projektets helhet samt uppdaterar projektplanen vid behov. Vi tar sedan fram konkreta handlingsplaner tillsammans med er på både kort- och långsiktigt för att nå de uppsatta målen. Exempelvis arbetar vi inom Automotive med, APQP: Advanced Product Quality Planning och PPAP: Production Part Approval Process.


Interim management

Genom att ha arbetat inom globala företag och innehaft flera olika ledande projektroller vet vi vad som krävs för att skapa och utveckla effektivare projekt och organisationer. Vi har bland annat jobbat med organisations- och projektutveckling med fokus på snabba förändringar och med ökad delaktighet och höjd arbetseffektivitet.


Vår flexibilitet, kunskap om olika arbetssätt och projektprocesser ger oss en kort startsträcka. Vi kan ta oss an komplexa ledningsuppdrag för att effektivt tillfredsställa era behov. Vi utgår från en värdegrund där det är viktigt att alla inom en organisation känner gemenskap och har samma värderingar. De anställda får synas och höras vilket ger dem energi. De gläds när de känner att de bidrar till ett företags eller organisations utveckling. När värdegrunden följs och implementeras utvecklas personalen och skapar förutsättningar för att som ett team nå sina mål och skapa resultat.


Kvalitet- & kapacitetsanalys

Ligger ni “ständigt” back med era leveranser? Får inte kunden den kvalitet de beställt? Vi kan genomföra kapabilitet- och kapacitetsmätningar på er produktion. Studien resulterar i en handlingsplan som är konkret i det fortsatta arbetet mot effektivare projekt eller produktion hos företaget eller organisationen. Vi kan skapa en prioriterad handlingsplan som driver förbättringsarbetet och leder till att de uppsatta målen kan nås.


Leverantörsval och leverantörsbedömningar

Inget är viktigare än att ha rätt leverantörer och partners. Vi kan hjälpa er med leverantörsstrategin, urvalsprocessen, produkt & process audits samt att bedöma nya eller befintliga leverantörer enligt QMS (Quality Management Systems) och ISO 9001:2008.


KPI, Key Performance Indicators

Vi kan hjälpa er med att identifiera, föreslå och nya KPI:er samt hjälpa till att förbättra era nuvarande KPI:er. Vi har stor erfarenhet av hur komplext och viktigt det att göra era kunder nöjda, och allra helst, överträffa deras förväntningar!