+46 (0) 703 49 38 05                                        mats@leosolutions.se                                        252 34 Helsingborg

Leo Solutions - Bakgrund


Vi har en solid och stark förankring i både stora och medelstora tillverkande globala företag. Vi har många lyckade projekt i bagaget från bland annat Automotive
och telekombranschen.


Genom dessa projekt har vi bland annat upplevt den snabba globala utvecklingen och hur den har påverkat
hela produktionen och projektprocessen. Allt från toppmanagement ner till det praktiska jobbet med produktionen. Detta har gett oss goda förutsättningar att belysa och analysera problemställningar samt ge rätt hjälp för behoven.


Leverantörsbyte - står du i valet och kvalet mellan att utveckla befintlig leverantör eller byta inför kommande projekt? Vi har strukturerat och genomdrivit leverantörs-utvecklingsprogram där slutresultatet har lett till felfria leveranser och stärkt samarbete. Detta leder i sin tur till nya möjliga affärer.


I projekt med ny teknik har vi drivit arbetet med att finna nya konkurrenskraftiga leverantörer med ”rätt” produktionsteknik bl.a. i Japan, Kina och sydostasien.
Att i den tidiga projektfasen göra produkt- och processutvärdering är av största vikt. Dels för att få rätt teknikval som möjliggör valet av rätt leverantör till rätt pris, kvalitet och leveransvolymer.