+46 (0) 703 49 38 05                                        mats@leosolutions.se                                        252 34 Helsingborg

Leo Solutions


Vi hjälper er genom att gå in och skapa bättre förutsättningar för era operativa resultat, vi fokuserar på  produktutveckling, inköp, produktion, process och kvalitetssäkring. Att skapa effektiva projekt via strategiska mål och delmål, se över processerna, metoderna leder till bättre resultat och leveranser. Konkurrenskraften ökar för kommande affärer samt att era kunder blir nöjdare.


Ett projekt kan vara alltifrån enklare och snabba insatser till mer komplexa. De kan bestå av flera delar eller alla momenten enligt nedan:


–  Tidplan – sekvens eller parallella processer med klara milstolpar.


–  Team – tvärfunktionella, multikulturella för att få ut maximalt av era resurser.


–  Samarbete – hastigheten i kommunikationen, hur säkerställs detta inom era projekt?


–  Mål – övergripande, nedbrutna-gemensamma mål och delmål


–  Metoderna – ”verktygs låda”, vi utgår från era processer, metoder och

    förbättrar dem eller så kan vi ta fram nya ”verktyg” för att möta era behov.


Vårt mål är att göra ert företag ännu mer lönsamt och mer kostnadseffektivt!


Leo Solutions har stor kapacitet tack vare sitt nätverk då vi omger
oss med specialister inom olika områden. Vi har möjlighet att skräddarsy
insatser vid projekt som kräver en större personalstyrka.