+46 (0) 703 49 38 05                                        mats@leosolutions.se                                        252 34 Helsingborg

Leo Solutions - Referenser


Med över 30 års erfarenhet av utvecklingsprojekt från Automotive och telekombranschen vet vi vad som krävs för att lyckas med projekten.


Automotive


Ett extra intressant projekt som har format våra arbetsmetoder är erfarenheten från Automotive. Från ledande positioner har vi fått ovärderliga erfarenheter utifrån organisationen i stort samt projektens alla enskilda delar för att skapa en lönsam och effektiv helhet. Ett av uppdragen var att skapa en helt ny plattform från grunden med effektivare utveckling, inköps- och kvalitetsarbete där både produkt och processutveckling gick hand i hand. Parallellt drevs stor outsourcing till leverantörer och integrering av deras arbete i produktutvecklingsprocessen, service och slutmonteringsfabriken. 


Telekom


Vi har lång erfarenhet från den snabba telekombranschen där vi strukturerade, förbättrade och höll i inköps- och kvalitetsprocesserna. Arbetet var starkt kopplat till svensk industri med produktion i Kina/Sydostasien och hur detta påverkade företagen. Genom lägre kostnader i Asien var projektets hörnstenar tydliga inköpsmål, kvalitetsprocesser och felfri produktion. För att nå de uppsatta målen lades stor fokus på att förstå och sätta sig in i de kulturella skillnaderna som finns. Kommunikation och tydlighet är i dessa fall avgörande för kvalitén för lyckade projekt.


Samarbetspartners


Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer och om fler lyckade projekt!